First Norwegian, then English:

Tenk om alle visste! JA de visste! De så dette her!

Da om man tok en vanlig konsulent kalt nå pleier, la han inn i 1 måned!

Lukka på skjerming!

Hva hadde skjedd?

Uten telefon uten sosiale medier uten datamaskin

Hadde fått brev og besøksforbud.

På en samma tid.

Måtte ta en Zyprexa…

Da hva?


What if everyone knew! Yes they knew! They saw this!

Then what if we took one ordinary consultant name now tender, put him in for 1 month!

In concealed compartment!

What would happen?

Without phone, social media and computer

Have gotten letters and visitor bans.

On one same time.

Gotten one tablet Zyprexa…

Then what?

What if everyone knew! Hva om alle visste! Super short story! Read meme!

| Books, Healing | 0 Comments
About The Author
-

You are logged in Leave a Reply