you who choose your wives to many. Isn’t it a little unfair the God you do not associate with? If so, everyone knew this Tucked away from a jungle of … The way forward is to master problems and take them as a challenge without saying anything further that excuse me, friend, you are near me, when you take advantage of the fact that the world is small at the same time big, you have to weigh your ways clean. Without disdain for the systems, which invite you small to great of God for God.

dere som velger deres koner til mange. Er det ikke litt urettferdig den Gud dere ikke omgås?

Om så var at alle visste dette

Gjemt fra en jungel av skrablerier…
Veien videre er å beherske problemer, og ta dem som utfording uten å si videre
at unnskyld meg venn, du er meg nær, når du og tar nytte av at verden er liten samtidig stor, du må veie dine veier rene. Uten forakt mot systemene, som byde dere små til store av Gud for Gud.

Sannelig er Gud Go!

أنت الذي اختيار زوجاتك لكثير. أليس من الظلم بعض الشيء الله الذي لا تربطك به؟

إذا كان الأمر كذلك ، فقد عرف الجميع هذا

مدسوس بعيدا عن غابة ...
الطريق إلى الأمام هو إتقان المشكلات واتخاذها كتحدي دون قول أي شيء آخر
هذا عذرًا يا صديقي
 ، فأنت قريب مني
 ، عندما تستفيد من حقيقة أن العالم صغير في نفس الوقت كبيرًا 
، عليك أن تزن طرقك نظيفة. دون ازدراء للأنظمة التي تدعوكم صغيرا إلى الله العظيم 


.

 

 

Then I said to them…

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>